Ликер Сливки

сначала:
7938
100
4607
Country Lane
Голландия
23090
7939
67
7940
24441
Crema d’ Alba
Испания