Вино AOC 2-em Grand Cru Classe

сначала:
115967
Chateau Montrose 2010 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
118735
Leoville du Marquis de Las Cases 2007 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120557
Chаteau Gruaud Larose 2015 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120388
Chateau Montrose 2013 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120623
Chateau Montrose 2015 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120499
Chateau Cos d’Estournel 2014 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120510
Chateau Lascombes 2015 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
118826
Chateau Leoville-Poyferre 2009 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120470
Chateau Leoville-Poyferre 2015 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120598
Chateau Rauzan-Segla 2015 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
15654
63
Chateau Leoville Las Cases 2004 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
119938
Chateau Rauzan-Segla 2012 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120540
Chateau Rauzan-Segla 2013 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
2570
60
Chateau Leoville Barton 1995 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
3687
Chateau Montrose 1990 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
18486
Chateau Cos d’Estournel 2005 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
30189
Chateau Leoville Barton 2006 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
104357
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2008 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
109078
Chateau Montrose 2009 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120098
Chateau Leoville Las Cases 2013 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120188
Chateau Montrose 2012 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
6741
Chateau Gruaud Larose 1995 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
28714
Chateau Cos d’Estournel 2006 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
106078
Chateau Leoville Barton 2008 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
106079
Chateau Leoville-Poyferre 2008 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
119149
Chateau Pichon-Longueville Baron 2013 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120497
Chateau Leoville Las Cases 2015 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120578
Chateau Cos d’Estournel 2015 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120615
Chateau Cos d’Estournel 2013 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
2573
60
Chateau Leoville Las Cases 1993 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
6630
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1996 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
6880
Chateau Montrose 1989 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
18765
Chateau Montrose 2000 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
103447
Chateau Cos d’Estournel 2007 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
118813
Chаteau Gruaud Larose 2010 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
1674
Chateau Montrose 1998 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
3686
Chateau Montrose 1999 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
8964
Chateau Cos d’Estournel 2003 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
22038
Chateau Cos d’Estournel 1982 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
26451
Chateau Ducru-Beaucaillou 2006 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
30164
Chateau Pichon-Longueville Baron 2006 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
36940
Chateau Montrose 2007 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
40948
Chateau Montrose 2008 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
118731
Chateau Ducru-Beaucaillou 2008 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120524
Chateau Montrose 2012 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
6659
61
Chateau Leoville Las Cases 1996 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
14977
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1998 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
18522
Chateau Montrose 2004 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
18787
Chateau Brane-Cantenac 2001 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
103316
Chateau Pichon-Longueville Baron 2008 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
119160
Chateau Brane-Cantenac 2013 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120154
Chateau Pichon-Longueville Baron 2011 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
120304
Chаteau Gruaud Larose 2012 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
896
Chateau Montrose 1993 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
1707
Chateau Leoville-Poyferre 2011 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
1708
Chateau Leoville-Poyferre 1996 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
2482
Chateau Cos d’Estournel 1997 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
2497
Chateau Leoville Las Cases 1989 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
2572
Chateau Leoville Las Cases 1995 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое
2574
Chateau Ducru-Beaucaillou 1982 AOC 2-me Grand Cru Classe
Франция, красное сухое